Wybory Samorządowe 2014

16 listopada wybierzemy radnych do trzech szczebli samorządu oraz burmistrza na kolejną kadencję. W siedzibie komisji w Domu Kultury w Myślachowicach każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania z listami kandydatów do: Rady Gminy, Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz na burmistrza Gminy.

czytaj więcej...

Remont ulicy 22 lipca

Informujemy iż w związku z remontem ul. 22 lipca, prowadzonym przez firmę EUROVIA S.A. od środy 22 października wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu i ustanowiony objazd w obu kierunkach przez ul. Górną aż do odwołania.

Na końcu ul. Górnej (kierunek ul. Trzebińska) zostanie umijescowiony tymczasowy przystanek autobusowy.

Zebranie Wiejskie

25 września 2014 roku, w Domu Kultury w Myślachowicach, odbyło się zebranie wiejskie, na którym poruszano między innymi tematy rozliczenia Funduszu Sołeckiego na 2014 rok, podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2015 oraz...

czytaj więcej...

XII Piknik Myślachowicki

Zapraszamy mieszkańców Sołectwa Myślachowice i okolic na doroczny XII Piknik Myślachowicki na boisku w parku Mylachowickim oddanym właśnie po I etapie rewitalizacji terenu parku.

Program pikniku...

czytaj więcej...

Odwodnienie ul. Cichej

Staraniem Gminy Trzebinia zrealizowano zadanie obejmujące wykonanie odwodnienia terenów przyległych do końcowego odcinka ulicy Cichej w Myślachowicach, gdzie w przeszłości w trakcie ulewnych deszczy dochodziło do podtopień.

Zrealizowane zadanie objęło m. in.: wykonanie dwóch studni chłonnych, ułożenie drenażu rozsączającego, wykonanie kanału zamkniętego, montaż studni żelbetowych z osadnikami, montaż krat odwodnienia poprzecznego, ułożenie płyt ażurowych oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

czytaj więcej...

Rewitalizacja parku

W Myślachowicach powstaje atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji
Staraniem Gminy Trzebinia w sołectwie Myślachowice trwają intensywne prace budowlane związane z realizacją I etapu inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenów przy Domu Kultury.

czytaj więcej...

Remont tablic informacyjnych

21 czerwca ukończono generalny remont dziesięciu tablic informacyjnych na terenie Myślachowic. Ponadto, na skrzyżowaniu ulic Płockiej i Olkuskiej dobudowano nowa tablice informacyjna. Na remont tablic informacyjnych i zabudowę nowej tablicy, przeznaczono z funduszu sołeckiego 2500zł. Systematyczne przeznaczanie środków finansowych przez okres czterech lat, umożliwiły zakończenie procesu odnowy i zabudowy tablic.

Ukończenie remontu krzyża

Przed uroczystościami Bożego Ciała została ukończona renowacja krzyża przy ulicy Waryńskiego z roku 1904, znajdujacego się na posesji Państwa Bastrów. Do prac renowacyjnych krzyża przyczynili się Państwo Baster i Państwo Szklarczyk oraz Sołtys Myślachowic Jacek Woch. W imieniu Rady Sołeckiej serdecznie dziękujemy za pomoc przy odnowie krzyża.

Zebranie wiejskie

W czwartek, 29 maja, o godzinie 17.00 w remizie strażackiej OSP, odbędzie się zebranie wiejskie. Burmistrz Trzebini oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjo Spółka z o.o. w Chrzanowie zaprzaszają na konsultacje społeczne projektu pod nazwą: "Gospodarka wodna w Chrzanowie - etap II", mieszkańców sołectwa Myślachowice

czytaj więcej...

Remont krzyża

Trwa remont krzyża przy ul. Waryńskiego. Liczący 110 lat krzyż, znajdujący się na prywatnej posesji Państwa Baster poddawany jest renowacji.

Nowy gabinet stomatologiczny

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Myślachowic, Sierszy, os. Gaj, Psar, Płok i Czyżówki do odnowionego i nowocześnie wyposażonego gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia NZOZ "Trzebinia" w Myślachowicach przy ul. Trzebińskiej 7.